Om Oss

Pingstliljans förskola är en väl inarbetad verksamhet med mycket gott rykte som har bedrivit fristående förskola sedan 1989. Pingstliljan är belägen mitt i centrala Nybro bredvid Pingstkyrkan, med närhet till både skog och lekplatser. På vår gård har vi ett stort gräsområde med mindre kullar, hinderbanor, lekstuga, och rutchkana. Vi har också en asfaltsplan där barnen kan cykla, spela bandy med mera. Det finns också en rymlig sandlåda med lekhus och gungor. Förskolans innemiljö är uppbyggd med två spegelvända avdelningar bestående av byggrum, lekkök och samlingsrum med matbord. På förskolan finns även en kreativ verkstad, en stor lekhall, samt att vi har tillgång till Pingstkyrkans lokaler vid behov. Vi har vårt egna kök med egen kokerska som alltid lagar god allsidigt kost från grunden (läs mer under menyn ”matsedel”)

Förskolans två avdelningar är; Zebran för 1-5 åringar och Giraffen för 1-5 åringar. Verksamheten har totalt 38 barn inskrivna. Vi finns centralt i Nybro med närhet till det mesta vilket ger oss ett tvärsnitt av barn från olika sammanhang, kulturer och nationaliteter. Till vår förskola är alla barn välkomna, oavsett bakgrund eller religiös tillhörighet. Vi tillämpar Nybro kommuns kösystem, taxa och avgifter. Klicka på länken nedan för att få veta mer om ansökan eller för att beräkna barnomsorgsavgift.

Vår Profil

Vi drivs som en ideell förening med en kristen profil där stadens kyrkor ekumeniskt samarbetar via en gemensam styrelse som står bakom verksamheten. Kyrkorna är Nybro Församling, Madesjö Församling, Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan. 

Vi erbjuder en verksamhet med familjär stämning och korta beslutsvägar via en engagerad och aktiv styrelse. Vi erbjuder barnen en rolig, lärande och trygg förskoletid som ligger till grund för deras fortsatta utveckling genom livet. Vi bemöter barnen med värme och med en familjär, kristen värdegrund där vi vill förmedla till barnen om alla människors lika värde samt att behandla andra som du själv vill bli behandlad. Vi som arbetar vill vara positiva och trygga förebilder för barnen.

Vår kristna profil speglas på verksamheten genom att vi  i vår verksamhet t.ex. sjunger kristna barnsånger, vi ber alltid bordsbön innan vi äter samt att vi läser och använder bibelns olika berättelser i våra guldsamlingar. Vi tycker det är viktigt att barnen får med sig kunskap om våra kristna högtider och traditioner vilket också är en del av vårt kulturarv.

Medlem

Som medlem är du med och stöttar en verksamhet som bygger på kristna grunder och värderingar. Vår vision är att detta ska ge barnen en god start i livet och öka deras förutsättningar att lyckas i framtiden.

Årsavgiften är på 100 kr per år och pengarna går inte till mat eller hyra, utan till att ge barnen det där lilla extra som vi annars inte kan ge. Genom ditt bidrag eller medlemsavgift skapar vi den marginal i vår ekonomi som gör att vi kan säkerställa barnens absoluta rätt att få den omsorg som vi tidigare genom åren så stolt har kunnat leverera. Därför är varje krona viktig och du kan nu göra en betydande insats bara genom att bli medlem!

Betala avgiften på Bankgiro 989-9766 och märk med namn och adress! Större bidrag är givetvis också välkomna. Allt kommer barnen till del i form av extra  aktiviteter, lekredskap och kvalitetshöjande förbättringar i verksamheten.