Våra regler och rutiner för minskad smittspridning av Covid-19:

Vi har fortsättningsvis lämning och hämtning inomhus. Vi har ett max antal på 2 vuxna i tamburen samtidigt, utöver personal. Vi ber äldre syskon eller andra familjemedlemmar att vänta utanför. Om det redan är 2 vårdnadshavare inne, ber vi er vänta utanför tills någon går ut. Vi gör alla vårt bästa för att få det att fungera så smidigt som möjligt.

 

Vi vill fortfarande att alla som kommer in på förskolan tvättar sina händer noga med tvål och vatten, alternativt att de vuxna spritar sina händer innan de hjälper barnen av med kläderna. 

Vi fortsätter följa de rekommendationer som folkhälsomyndigheten och vår kommun har bestämt. Om ni som vårdnadshavare känner att era barn inte riktigt orkar med en vanlig dag på förskolan med allt som hör till, vädjar vi till att ni stannar hemma för era barns skull och för alla andra. Har barnen varit sjuka eller blir hemskickade från förskolan, vill vi att ni är hemma tills barnen inte visar tecken på symptom, samt ytterligare två helt symptomfria dagar utan läkemedel, innan de kan komma tillbaka till oss på förskolan.

Är någon annan i familjen sjuk, MÅSTE barnen stanna hemma tills personen i fråga är frisk och går tillbaka till arbete/skola!

OBS!! Vi ringer hem barn vid minsta tecken på förkylningssymptom!

Nu tar vi hand om varandra och gör det bästa av situationen. Vi försöker att systematiskt uppdatera oss om läget och meddelar när ändringar sker!