Våra regler och rutiner för minskad smittspridning av Covid-19:

Om ni som vårdnadshavare känner att era barn inte riktigt orkar med en vanlig dag på förskolan med allt som hör till, vädjar vi till att ni stannar hemma för era barns skull och för alla andra. Har barnen varit sjuka eller blir hemskickade från förskolan, vill vi att ni är hemma tills barnen inte visar tecken på förkylningssymptom, samt ytterligare någon dag utan läkemedel i kroppen, innan de kan komma tillbaka till oss på förskolan.

Är någon annan i familjen sjuk eller hemma rekommenderar vi att barnet/barnen stannar hemma tills personen i fråga är frisk och går tillbaka till arbete/skola!

OBS!! Vi ringer hem barn vid tecken på förkylning så som hosta, tendens till feber, halsont och snuva!